Tæthedstest

Fra 2006 stiller Bygningsreglementet krav om tæthed i byggeriet. Den lokale myndighed kan kræve dokumentation for tætheden i nybyggeri før der udstedes en ibrugtagningstilladelse. Er dette tilfældet, udarbejder vi normalt tæthedsanalysen sammen med energimærkningen

Tætheden søges maksimeret for at undgå et stort uønsket ventilationstab via spalter og sprækker i konstruktionen. En tæthedsanalyse foretages ofte ved hjælp af en Blower Door. En Blower Door er en ventilator som placeres i et vindue eller i en dør. Alle døre, vinduer og friskluftventiler lukkes tæt. Ventilatoren skaber et bestemt undertryk i bygningen og luftmængden som suges ud registreres. Luften som suges ud svarer naturligvis til den luft som siver ind gennem uønskede spalter og sprækker i bygningen og må ikke overskride grænser fastsat i Bygningsreglementet.

I kolde perioder har man den fordel, at utætheder kan lokaliseres ved samtidig termografering. 

Metoden kan med fordel benyttes i den ældre bygningsmasse, idet f.eks. træk fra utætheder meget let findes. Desuden er metoden velegnet til analysering af, f.eks. boliger og arbejdspladser, hvor træk og kulde skaber et ubehageligt indeklima. I forbindelse med udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan, kan det derfor være god fornuft i samtidig at foretage en tæthedstes, hvis der er mistanke om træk og kulde som dog er svært at lokaliserer.


Priser

En tæthedsanalyse af et enfamiliehus udføres for kr. 5.000,- ekskl. moms.

For ejendomme større end 500 m2 kan forventes en pris på kr. 6.000,- ekskl. moms for den første opstilling. For efterfølgende opstillinger tillægges ca. kr. 3.000,- ekskl. moms.

Copyright © 2007 - 2011 JDM Rådgivende Ingeniør Aps• Site by: NemWeb